داربست غنی شده

        نوعی از داربست محسوب می شود که جهت کشت و دست یابی به تمایز به رده های خاص سلولی کاربرد دارد. این داربست به دلیل دارا بودن فاکتور های مورد نیاز سلول ها در محیط آزمایشگاه(In vitro) بستر مناسبی برای رشد و تمایز سلول ها فراهم می کند. Condition scaffold با توجه به نوع سلول هدف برای تمایز از نظر ساختاری و نوع فاکتور ها انواع مختلفی دارد. با توجه به اینکه این نوع داربست مشابه خارجی و داخلی ندارد، تهیه و تولید آن بسیار مهم و ارزشمند بوده و نقش مهمی در پیشبرد روند تمایز سلول ها و در ادامه بازسازی بافت های مختلف خواهد داشت.

نمونه فرم درخواست داربست دانلود

فرم درخواست