سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف

سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف چندین ویژگی دارند که آن ها را از سایر منابع متمایز کرده است. از جمله:

1- اینکه با حجم زیادی جداسازی می شوند نسبت به CD45,CD34 منفی هستند، رشد سریعی دارند و می توان آن ها را در فریزر منجمد و ذخیره کرد و دوباره ذوب کرد.

2- بصورت کلنی گسترش می یابند.

3- به راحتی پروتئین های میزبان را بیان می کنند و مارکر های CD106 و HLA-DR , HLA-ABC،   را به مقدار خیلی کم بیان می کنند.

4-  سیستم ایمنی ضعیفی دارند.  سلول های بنیادی رویانی به خاطر فعالیت آنزیم تلومراز بعد از پیوند به تومور تبدیل می شوند اما سلول های بنیادی ژله وارتون سرطان زا نمی باشند.

(Mafi et al.2011)

1- یک میلیون سلول تکثیرشده (پاساژ دو یا سه)، مشتق از بافت ژله وارتون بند ناف نوزاد انسان سالم

2- حاوی مارکرهای مثبت برای CD73, CD90, CD105 و منفی برای CD31, CD34,
CD45, HLA-DR

3- داشتن پتانسیل تمایز به سه رده چربی، استخوان و غضروف

4- فاقد آلودگی‌های باکتریایی، مخمری و مایکوپلاسمایی

محیط کشت پیشنهادی برای تکثیر این سلول  αMEM  با   (FBS(10%  و  (Penicillin (100 U/mL  و  (Streptpmycin (100 microgram/mL است. محیط کشت باید هر 3 روز یک بار تعویض شود. درصورت زرد شدن محیط کشت، باید تعویض محیط زودتر انجام شود. این سلول ها چسبنده هستند و وقتی تراکم سلولی (Confluence) به 80 تا 95 درصد برسد، باید با تیمار یا تریپسین پاساژ داده شوند.

سلول های درخواستی به دو صورت فریز و کشت داده شده در آزمایشگاه موجود می باشد. اگر متقاضی مایل به دریافت سلول کشت شده باشد، سلول را در فلاسک کشت دریافت می­‌کند و در دمای ۴ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد به آزمایشگاه خود منتقل می­‌کند و چنانچه ترجیح می‌­دهد ویال فریز شده را دریافت کند می­‌تواند آن را بر روی یخ خشک منتقل کند. در این خصوص لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

1- حداکثر زمان حمل و نقل در حالت فریز و بر روی یخ خشک ۲۴ ساعت و در حالت کشت داده شده تا چند ساعت امکان‌پذیر می‌باشد.

2- زمان تحویل سلول در حالت فریز بلافاصله بعد از درخواست متقاضی و در حالت کشت داده شده یک هفته بعد خواهد بود.

نمونه فرم درخواست سلول    دانلود

فرم درخواست