نام دستگاه:خشک کن انجمادی ( Freeze Drayer )

مدل دستگاه: BK-FD10P

ساخت کمپانی چین Biobase :

اپراتور: شاهرخ زارع

زمان استفاده: روزهای شنبه و دو شنبه

تعرفه ها:

نوع مشتری

تعداد نمونه

حجم نمونه

زمان استفاده

تعرفه به تومان

ردیف1

1

کمتر از200  میلی لیتر

24 ساعت

12000

ردیف2

1

کمتر از  200میلی لیتر

24 ساعت

18000

ردیف3

1

کمتر از 200 میلی لیتر

24 ساعت

24000

ردیف 1 :دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ردیف 2: دانشگاه شیراز   

ردیف 3: مراجعه کننده ی آزاد

تبصره ها:

* نیمی از حجم ظرف حاوی نمونه خالی باشد.

* برای یک نمونه معین، هزینه خدمات برای هر 24 ساعت اضافه 7000 تومان اضافه می شود.

* در صورتیکه تعداد نمونه های دریافتی به اندازه کافی برسد، این دستگاه در روزهای شنبه و دوشنبه آماده ارائه خدمات به متقاضیان خواهد بود.

چگونگی ثبت درخواست:

جهت ثبت درخواست لازم است متقاضيان محترم فرم درخواست خدمات را از اینجا دريافت کرده و پس از تکميل به آدرس ايميل شرکت ارسال نمايند.

ایمیل شرکت:

Info@Sivancells.Ir            

 Zahrabandeh@gmail.com


– 
تلفن تماس  :

07136122242

09177915266

09171913861