حوزه فعالیت شرکت مهندسی توسعه پایدار مبتکران سیوان TPMS

  1.  اجرای پروژه های تحقیقاتی برای تولید محصولات پزشکی بازساختی (سلول، بافت و داربست­) برای مصارف آزمایشگاهی.
  2. برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی.
  3. ارائه خدمات تکنیکی و مشاوره ای به پژوهشگران.