اسلایدر اول

14 نوامبر بدون دیدگاه

برای ساخت اسلایدر باید سه نوشته داشته باشیم که تصویر شاخص هر کدومش اسلایدر ما باشه.و همه در دسته featured باشند