خدمات آزمایشگاهی

در این صفحه بخشی از خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه توسط شرکت مهندسی توسعه پایدار مبتکران سیوان TPMS  در حوزه‌ سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت را مشاهده مینمایید

خدمات آزمایشگاهی

1- جداسازی و کشت انواع سلول های بنیادی مزانشیمی
2- انجام تست های زنده مانی سلول (MTT)
3- نشان دار کردن و ردیابی سلول
4- تست تمایز سلول های مزانشیمی به سمت استخوان، غضروف و چربی
5- انجام رنگ آمیزی های تمایزی آلیزارین رد( استخوان)، آلسین بلو (غضروف)؛ اویل رد ( چربی)
6- تحریک تخمک گذاری، آماده سازی تخمک و انجام لقاح آزمایشگاهی
7- انتقال جنین به رحم در مدل حاملگی کاذب