کارگاه های آموزشی

شرکت مهندسی توسعه پایدار مبتکران سیوان TPMS   در تلاش است تا با انجام پروژه های تحقیقاتی در جهت تولید محصولات دانش بنیان و نیز ارائه خدمات آموزشی، تکنیکی و مشاوره ای در حوزه‌ سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت به توسعه این علوم کمک کند.

کارگاه

کارگاه جداسازی و تخلیص سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان، پالپ دندان و بافت چربی

کارگاه

کارگاه جداسازی و تخلیص سلولهای بنیادی مزانشیمی از ژله وارتون بند ناف، خون بند ناف

کارگاه

كارگاه آشنایی با روش های مقدماتی مولکولی

کارگاه

کارگاه انجماد تخمک و جنین

کارگاه

کارگاه بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک نارس در موش (IVM & IVF)